CarpTR

CarpTR (http://www.carptr.com/forum/index.php)
-   Yarışma ve Organizasyonlar (http://www.carptr.com/forum/forumdisplay.php?f=50)
-   -   Sapanca 2015 (http://www.carptr.com/forum/showthread.php?t=3738)

hidrojen 16-09-15 22:22

Sapanca 2015
 
KAMADER 9. ULUSLARARASI SAZAN BALIĞI TUTMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Tarih : 4-5-6-7-8 Kasım 2015
Yer : Sapanca Gölü Yeni Eşme Sahili KARTEPE / KOCAELİ
Toplanma ve Kura çekimi : 4 Kasım 2015 Çarşamba saat 12:00’da
Yarışmanın başlama günü ve saati : 4 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 14:00
Yarışmanın bitiş günü ve saati : 8 Kasım 2015 Pazar günü saat 11:00’dir.

Yarışmanın Amacı : Bu yarışma, sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamu oyuna tanıtmak, amatörlük ruhunu geliştirmek, çevreye ve yaban hayatına karşı sorumlu bir şekilde yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmenlik ve tebliğlerin duyurulmasını ve uyulmasını sağlamak, yarışma heyecanı ile olta balıkçılarını bir araya getirerek, onları kaynaştırmak, yarışma kültürü, paylaşım ve yardımlaşma anlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenecektir.

YARIŞMA KURALLARI
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine ve ekli şartnameye uyulacaktır.

1. Yarışma tek bir tür için yapılacak olup, bu tür "Sazan" balığıdır. Kabul edilecek asgari balık ağırlığı 2.000 gr. dır. Bunun altında olan balıklar değerlendirmeye alınmayacak olup, vakit kaybetmeden suya iade edilecektir.

2. Her takım daha önceden tespit edilerek numaralandırılmış avlanma bölgelerini, kura çekerek ve o alanda yarışacaktır. (gerek görüldüğü takdirde sektör sayısı ve mesafesi azaltılabilir veya artırılabilir). Balık avı sadece belirlenen sektör içinde yapılabilir. Bu bölgenin dışından olta atmak ve avlanmak yasaktır. Ancak tutulan balığın kıyıya alınması esnasında komşu takımları rahatsız etmemek şartı ile ortak alan olarak ayrılan bölümler kullanılabilir. Yarışmacılar kendi sektör alanını istedikleri gibi kullanabilirler. Bu alana takım üyeleri ve görevliler dışında diğer yarışmacıların her ne surette olursa olsun girmesi yasaktır. Yarışmacılar sektörleri dışında da sessiz ve dikkatli hareket etmelidir. Yarışmacılar kıyıya dik atış yapmak zorundadır. Aksi halde oltaya takılan balığın çıkarılması esnasında komşu takımlardan herhangi bir takımın oltalarına takılarak, dolaşması veya zarar vermesi durumunda kanca veya montaj sistemi dışarıya çıkmış ise tutulan balık değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmacılar sadece balığı kepçelemek için bel hizasına kadar suya girebilirler, ayrıca şişme bot ile de bütün güvenlik önlemleri alınmak ve komşu sektörlere zarar vermemek şartı ile balığı sudan kepçeleyebilirler. Yemleme, olta atma ve balığı suya iade etmek için ise suya diz hizasına kadar girebilirler. Yarışmacıların dışarıdan yardım alma hakkı yoktur. Her takımın Kepçe, Sazan yatağı ve carpsack balıklara uygun büyüklükte bulundurmaları mecburidir. Ebat ve kaliteleri de balığın güvenliğini sağlamalıdır. Takımlar tuttukları balıkları uygun kepçe ile sudan alıp, sazan yatağına koyup (sazan yatağı ve balık mutlaka ıslatılmalıdır) hemen hakemlere bildirecek ve yapılacak ölçüm, tespit işlemi sonrası balık canlı ve iyi durumda, azami dikkatle suya iade edilecektir. 20 kg üzerinde tutulan balıkların kanca çıkartma işlemi, tartımı ve fotoğraflanması balığın zarar görmemesi için sudan çıkartılmadan yapılacaktır. Tutulan Balıklar fotoğraflanması esnasında diz hizasından yukarı kaldırılmayacaktır.

3. Yarışmada olta bırakmak ve kepçeleme yapmak için gün doğumu ve gün batımı (06:30 ile 17:00) arasındaki süre içerisinde Bait-Boat ve Standartlara uygun Şişme botlar kullanılabilecektir. Bu saatlerin dışında şişme bot kullanılması tamamen yarışmacıların sorumluluğundadır. Şişme botlara can yeleğini giymek şartı ile en fazla iki kişi binebilir. Takımlar kendi can güvenliklerinden sorumludur. Can yeleği giyilmeden şişme bot ile suya açılmak diskalifiye nedenidir. Ayrıca hava şartlarının ve yarışmacıların fiziki durumlarının uygun olmadığı durumlarda yarışma komitesi ve hakemler bot kullanımına kısıtlama getirebilir.

4. Kuralar 4 Kasım Carşamba günü saat: 12:00’da kayıt sırasına göre önce sıra belirleme kurası, sıra belirleme kura sonucuna göre de sektör belirleme kurası çekilecek ve saat 14:00 itibari ile yarışma startı verilecektir.

5. Takımlar biri kaptan olmak üzere en az 2 en fazla 3 yarışmacı olacaktır. Kaptanlar 18 yaşın altında olamaz. Takımların yarışmaya başlayabilmesi için kaptan ile birlikte en az 2 yarışmacı yarışma alanında hazır bulunmalıdır. Hakemlerden izin alınmadan yarışma alanı terk edilemez. Ancak Cuma günü, Cuma namazına gitmek isteyen yarışmacılar oltalarını sudan çekmek şartı ile hakemlerin bilgisi dahilinde namaza gidebilirler. Takım üye sayısı 1’ e düştüğünde o takım için yarışma sona erer, o ana kadar tuttukları balıklar değerlendirmeye alınırlar.

6. Hayvansal kökenli canlı veya ölü yem, plastik ve metal yemlerin kullanımı kesinlikle yasaktır. Sadece un karışımları, hamur karışımları, tohumlar (Mısır, Buğday, Nohut,bezelye vb. kuru olarak kullanılmayacak olup, haşlanmış yada suda yumuşatılmış olarak kullanılmalıdır) boili ve pellet kullanılabilir. Yemleme diğer yarışmacıları rahatsız etmeyecek şekilde gün boyu yapılabilir. Suda kalarak doğaya zarar verecek poşet, çuval vb. araçlar ile yemleme yapılması yasaktır.

7. Her takım bir adet yemleme botu yada şişme bot kullanılabilecektir. Kullanılan botun arıza yapması yada patlaması durumunda hakem üst kurulundan uygunluk belgesi almak kaydıyla ikame bot kullanılabilir. Yemleme botları şişme botlar gibi sektör numarası ile numaralandırılacak ve takımlar bir başka takımın botunu kullanamayacaktır. Yemleme botu ve şişme bot kullanım ihlalleri halinde birinci sarı kart, tekrarı halinde kırmızı kart gösterilerek takım diskalifiye edilecektir.

8. Takımlar en fazla 4 adet oltayla avlanabilir. Yedek oltaların sektör içinde bulundurulmaları yasak olup, yan tarafta veya arka kısımda dik bir şekilde durmalıdır. Avlanma bölgesi ışıklı veya ışıksız olabilecek 2 marker ile işaretlenebilir. Marker olta kamışları kolayca tanınmalı ve av yapılan olta yakınına konulmamalıdır. Bu markerler İşaret Çubukları ile belirlenen avlanma bölgesi içerisinde olmalıdır. Yarışma boyunca markerler suda kalabilir, fakat yarışma sonunda sudan çıkartılmalıdır. Olta boşlukları alınırken ve oltalar yeniden atılırken alarmlar kapatılarak gereksiz gürültüye meydan verilmemelidir.

9. Her oltada tek iğneli, yem kanca dışında olacak şekilde (ör: hair rig, D-rig, Stiff-rig vb.) montajların kullanımı mecburidir. Damaksız iğne kullanılması birinci tercihimiz olup, damaksız iğne ile derece yapan takımlar ayrıca sürpriz hediyelerle ödüllendirilecektir. Kullanılacak en küçük ağırlık 80 gr. olup, suya ve doğaya en az zararı olan kaplamalı kurşunlar kullanılacaktır. Olta koptuğunda kullanılan montaj balığın ağırlıktan kolayca kurtulmasını sağlayacak düzenekte olmalıdır. Aynı zamanda kullanılan sistemlerin atış esnasında kopmayı önleyen ‘anti-shock’ olması tercihimizdir.

10. Yarışmada ateş yakmak (mangal ve yemek ihtiyaci hariç), suya ışık tutmak, alkol ve keyif verici maddeler almak, bağırmak, yüksek sesle konuşmak yasaktır. Yarışmacılar mümkün olduğunca sessiz olacaklardır. Gelen misafirler yarışmacılar ile ancak sektör alanının geri kısmında görüşebilirler.

11. Yarışma 8 Kasım 2015 Pazar günü saat 11:00’de sona erecek olup, 11:00’e kadar yakalanan balıklar sudan çıkartılıncaya kadar hakemler gözetiminde ek süre verilecektir.

KURAL İHLALLERİ VE CEZALAR
Cezalar :
a) 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9’10 ncu maddelerin ihlalinde önce Sözlü uyarı, yarışmacıların kural ihlallerine devamı halinde 1. sarı kart ve 2. sarı karttan diskalifiye edilebileceklerdir.

b) Yarışmadan atılma : Özellikle şişme bot kurallarına uymayarak tedbirsiz davranarak kendi can güvenliğini ve yarışmadaki diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunma, tedbirsiz davranarak veya kasti olarak tutulan balığa zarar vermek yada ölümüne sebep olmak, hakemlerin ve yarışma komitesinin uyarılarını dikkate almayarak mukavemet etmek, komşu takımları bilerek ve kasten rahatsız etmek, ve (a) bendindeki maddelerin tekrar ihlalleri halinde yarışmadan atılır.

c) Yarışmadan atılan kişi ve takımların bu cezaları sonraki yarışmalarda da değerlendirilerek diğer yarışmalara katılmaları gözden geçirilecektir.

BALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Balığın tartılması her yarışma bölgesinde bulunacak olan hakemler tarafından tartım testi yapılmış hassas tartılarla gr. (gram) cinsinden ve tek tip standart tartım torbaları ile yapılır. Ayrıca boyu da standartlara uygun metrelerle cm. (santimetre) cinsinden ölçülür.

2. Değerlendirme esnasında yarışmacılardan birisinin bulunması yeterlidir. İstek halinde komşu takımdan bir kişi değerlendirmeye şahitlik edebilir. Yarışmacılar ve şahit değerlendirmenin doğru yapıldığını ve doğru olduğunu tutanağı imzalayarak teyit eder. İmzalar atıldıktan ve hakemler gözetiminde balık suya iade edildikten sonra balığın ağırlığı ve boyu ile ilgili itirazlar kabul edilmez.

YARIŞMA İKİ DALDA YAPILACAKTIR.

1. DAL: En büyük balığı tutmak için yarışılacaktır. Bu dalda değerlendirmeye alınacak balıkların ağırlıkları 12 kg.dan daha az olamaz. Bu dalda, değerleme ölçüsü ağırlık (kg.) belirleyici kıstas olacaktır. Aynı ağırlıkta balık tutulması halinde boy (cm) ölçümlemesi yapılarak birinci belirlenecektir. Bu dalda sadece birincilik ödülü verilecektir.

2. DAL: Toplam Ağırlık da en çok balık için yarışılacaktır. Bu dalda değerlendirmeye alınacak balıkların ağırlıkları 2 kg.dan daha az olamaz. Bu dalda tutulan balıkların toplam ağırlıkları dereceleri belirleyecektir. Eşit ağırlık çıkması durumunda adet sayısına bakılacaktır. Bu dalda ilk üçe giren takımlara ödül verilecektir.

En büyük balık dalında dereceye giren balık, en çok balık dalında da değerlendirmeye alınacaktır.

Ayrıca çevre temizliği ile ilgili en temiz sektöre temiz sektör ödülü verilecektir.

Not: Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin bu şartnamede değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Ayrıntılı bilgi için: www.kamader.org.tr
E-mail adresi : kamader@gmail.com
Telefon : 0532 748 45 11 - 0533 543 77 61
0507 669 25 99 - 0554 991 57 47
0532 583 36 87 – 0532 370 34 38

ŞİŞME BOT KULLANMA KURALLARI

• Yarışma esnasında kullanılacak olan bütün şişme botlar, araç gereci ve can yelekleri ile KAMADER yetkilileri tarafından Çarşamba günü kura çekimi esnasında yarışma öncesi ve yarışma süresi içerisinde belirli aralıklarla kontrol edilecektir. Uygunluk belgesi alan bota yarışmacıların kura ile çektikleri sektör numaralarıda verilecektir.
• Can güvenliği her unsurun üstünde olacağından, araç gereçleri eksik ve 220 cm’nin altındaki botların kullanımına izin verilmeyecektir. Ayrıca Avrupa standartlarında can yeleği(acil durum düdüğü takılı olmalı) olmayan, yıpranmış yada çok fazla tamir görmüş ve de tek hava bölmeli olan botlara hangi ebatta olursa olsun kullanımına izin verilmeyecektir.
• Rüzgar ve akıntı gibi hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda Kamader yetkililerince şişme bot kullanımına izin verilmeyecektir.
• Botla açılmadan önce Mutlaka görevlilere bilgi verilecektir.

• Kullanılacak botların hava vanalarının ve hava basıncının ideal düzeyde olduğundan emin olunmadan bot kullanımına izin verilmeyecektir.
• Bota en fazla iki kişi binebilir. Bota binecek her bir kişi için bir can kurtaran yeleği bulundurmak zorunludur.Takım üyelerinden herhangi biri takım arkadaşının uyanık ve hazır olduğundan emin olmadan suya giremez. Can yeleği giymeden suya açılan takımlar diskalifiye edilecektir. 18 Yaşın altındaki hiç kimse bot kullanamaz ve bota binemez.
• Şişme Botlar kullanılmadığı durumlarda mümkünse kıyıya alınacak, değilse yarışma kulvarının hemen yanına sıkıca sabitlenerek muhafaza edilecektir. İyi muhafaza edilememesi sebebi ile komşu takımlara kulvarlara zarar veren botlar yarışma dışı bırakılacak ve sahibi olan takımlara yarışma süresince başka bot kullanmasına izin verilmeyecektir.

2-GÖLE AÇILDIĞINIZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

A-Botda yük dağılımı
Normal hava koşullarında yükün botun arka kısmına doğru yoğunlaşması ideal olandır.


Dalga arkadan geldiğinde bot içindeki ağırlığı dümen tarafında yoğunlaştırın
Dalga önden geldiğinde ağırlığı önde yoğunlaştırın

B-Kaza anında
Zodiac botların suyla dolsa dahi batması neredeyse imkansızdır. Eğer bir kaza veya sorun yüzünden botunuzun şişme birimlerinden herhangi biri sönerse düşük hızda karaya dönün. Eğer yüzen bir nesneyle veya bir kaya parçasıyla çarpışma söz konusu olursa botun gövdesinde ne gibi bir zarar oluştuğunu, botun şişme bölümlerinde zarar olup olmadığını ve motorun durumunu hızla kontrol edip düşük hızda karaya dönün.
GENEL UYARILAR

• Botunuzda izin verilen kişi ve ağırlık miktarını asla aşmayınız.
• Elektrikli motor kullanacaklar, pervaneler son derece tehlikeli olduğundan ellerini, oltalarını ve kepçelerini pervaneden uzak tutunuz.
• Can kurtaran yeleğini giymeden asla, ama asla bota binmeyiniz.
• Botu kullanırken takım arkadaşınızı bilgilendirmeden ani manevra ve dönüşler yapmayınız.
• Bot hareket halindeyken tahta oturma yerinde, yoksa botun içinde oturunuz. Kesinlikle botun burun kısmına oturmayınız.
• Gölde komşu takımlara ait sektörlerin olduğu alanlara girmeyiniz. Komşu takımların oltalarına botla zarar vermek hem balığın değerlendirmeye alınmasına engel olacak, hem de sarı kart görmenize sebep olacaktır.
• Botunuz kullanmadan önce yada kullanırken asla alkol veya keyif verici madde almayın. Takım arkadaşının da almadığından emin olun.
• Güvenlik Kurallarını asla ihmal etmeyin. Hayati bir tehlike yaşamamak için botunuzu kullanırken yerel düzenleme ve uygulamaları öğrenip, bunlara uyunuz.

hidrojen 30-09-15 14:33

sapanca 2015 Yarışmacı Listesi
 
Arkadaslar Sapanca 2015 yarışmacı listesi yayınlandı

http://www.kamader.org.tr/yarisma/liste.php

Extreme Carp 30-09-15 18:18

şimdiden başarılar arkadaşlar

olcay81 30-09-15 18:53

türkiye karması 1-2 takım hariç orda.her dakikası adrenalin dolu olacagından eminim

İHSAN ERKUMRU 30-09-15 21:29

Bütün katılan arkadaşlara başarılar dilerim,,,,,Rast gelsin

şükrü 01-10-15 11:56

bütün katılan herkese başarılar.

selman 01-10-15 12:07

Mükemmel bir yarışma olacak şimdiden bu belli inş yarışma tarihinde havada aynı mükemmellikte olur

Bigcarp64 05-10-15 22:48

Bu sene baya çekişmeli olacağa benziyor inşallah wcc ye eş olacak bir yarışma olarak dünya sazan avcılığı kitaritürüne girer ve hep dillerde olur

trakyacarp 06-10-15 09:10

Yabanci takimlarin katilmasi takim sayisinin da artmasi ile yarişmayi daha da cazip hale getirmiş.rekabet üst düzey olacaktir. Katilan tüm takimlara başarilar...

DSLR CARP 12-11-15 09:18

*** Kamader Sapanca 2015 ***

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...66&oe=56ACA3AB

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...25&oe=56B7AA4A

Toplam kg

1. Ali Mutlu & Levent Yilmaz - eXtreme CarpTR Team (Spektrum Baits) - Sazanlar 6.60kg 11.84kg10.66kg 6.80kg

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...dc&oe=56F38FDF

2. Yilmaz, Samet & Ozcan - Asya Carp (Action Baits) - Sazanlar -15,10 kg 10,06kg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.n...00ee5c51324a94

3. Alpay Kilic & Ali Deniz - FoxTr Lodos (Spektrum Baits) - Sazanlar 16.2kg

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...86&oe=56EFF186

En buyuk balik;

Alpay Kilic & Ali Deniz FoxTR Lodos (Spektrum Baits) - 16.200kg

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...77&oe=56AD9716


İyisiyle, kötüsüyle ancak hayırlısıyla, kazasız, belasız bitti !
Başta KAMADER ve tüm yarışmacıları tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Büyük ve genel fotoğrafa bakarsak ziyadesiyle başarılı bir turnuva oldu.
Devamında kıymetli sponsorlar, başta ana sponsor Shimano ve Dynamite Baits TÜRKİYE ki burada mütevazılığa gerek yok Ecmel Mutlu'ya ayrıca teşekkür etmez isek haksızlık etmiş oluruz. Benzer ve olması gereken yolu izleyen Lodos Balıkçlılık (FoxTR, KordaTR, DelkimTR) ve Alpay Kılıç'a. Yine Daiwa TÜRKİYE ve diğer tüm sponsorlara muazzam katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Bu sene bir çok yurt dışı takımı söz konusuydu hepsi harika insanlardı tanışmaktan, yarışmaktan ve onları ağırlamaktan çok memnun olduk. Yakın dostumuz ve ülkemizde oldukça bilinen Paskal'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu takımların gelmesinde vesile olan bir çok arkadaşlarımız var onlara'da teşekkür ediyoruz.
Yabancı takımlardan bir çok şey öğrendik, kıymetli tecrübeler kazandık. Katkı yapan her bireye, orada gönül ve kalpleriyle olan her sazancıya teşekkür ediyoruz, inanın doğru yoldayız ve bu güzide uğraşı olması gerektiği gibi bir gün ülkece yapacağız !
Yarışmaya gelince, DaiwaTR çok kısa sürede küçükte olsa ilk sazanı aldı ve harika bir moral oldu yarışmacılara. Devamında ayrıca kutluyoruz DLVCARP'ı ciddi sayılabilecek bir kg.da sazan yakalayınca daha'da morallendi yarışmacılar. Sonrasında Ali ve Levent'ten oluşan eXtrreme CarpTR Team(Spektrum baits) yani taze şampiyonlar devreye girdi, pir girdi. Devamı malumunuz dört sazan ile ve iyi bir stradeji ile yarışmayı toplam kg.da birinci bitirdiler (kutluyoruz tekrar Şampiyonları !).. Yine devamında kesinikle ayrıca kutlamayı ve tebriği hak eden Asya Carp (Action Baits) Sapancaya yarışır +15kg alınca özellikle kimsenin tercih etmediği sektörde moraller ve iştah tavan yaptı. Ancak bombayı Alpay ve Ali Deniz'den oluşan FoxTR Lodos (Spektrum Baits) takımı 16.2kg harika bir hanımefendi yakalayarak patlattılar (tekrar onlarıda kutluyoruz). Yabancı takımlardan sadece Paskal ve Valentin'den oluşan Paskal Carp Team (Paskal Baits) sazan yakalama başarısı gösterebildi 4.8kg gibi ayrıca onlarıda kutluyoruz. yarışmanın son gecesine gelindiğinde Asya Carp 10kg civarı bir adet daha sazan yakalayarak eXtreme CarpTR Team ile farkı 10kg'a indirmişti. Bu fark kuvvetle muhtemel Sapanca ve o sektör için bir adet sazan demek gibi bir şeydi. Ancak genel kanı eXtreme Carp Team'in son gün en çok çalışan saatler sabah 7 ile 10 arası tekrar bir kaç sazan yakalayarak birinciğilğine pekiştireceği yönündeydi. Ancak rüzgar değişmişti ve düşünülen olmadı, gerçekleşmedi. Son saat ve dakikalara girilince Asya Carp'ın sürpriz sektöründen her an sürpriz bekleniyordu. Haliyle turnuva Asof kadar olmasa'da son dakikalarda oldukça heyecanlıydı. Gerisi malumunuz...
Son olarak bir çok kişiyi atlamışızdır ancak Şenol ve Rıfat abi için ayrıca iki kelam etmez isek ayıp etmiş, haksızlık etmiş oluruz. Eyvallah abiler ! wink ifade simgesi
Yine unutmadan bu durumu işleriz çok zaman olur önümüzde ancak, kişisel fikrimizi (içimiz, dışımız birdir mevzu km olursa olsun) belirtmek gerekirse 'en büyük balık' toplam kategoriye dahil edilip ödüllendirilmeseydi daha isabetli olurdu. Bir takımı daha ödüllendirmiş ve ekstra mutlu göndermiş olurduk evine

Foto Albüm;
https://www.facebook.com/media/set/?...5456987&type=3


Saat 02:26.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2007 - 2009, CarpTR.com
Her hakkı saklıdır.
!! CarpTR.com'da Bulunan Bilgiler veya Dosyalar İzinsiz Kopyalanamaz !!