Tüm Versiyonu (Orjinalini) Göster : Sazan İğneleri


organik81
24-03-08, 11:00
Eduard Sidorov, Anton Rasstegaev
Çeviren: Erdinç HATİB

Sn. Sidorov, sazan avı iğnesini açıklayabilir misiniz? Diğer balık avı iğnelerinden farklı mıdır? Mesela şamandıralı avlarda kullanılan iğnelerden farkı var mıdır?

Modern sazan avı iğnesini en önemli özelliği ve şamandıralı oltalarda kullanılan iğnelerden farkı şudur ki, sazan yemi iğneye ‘saç’ denen ince bir iplikle bağlanmasıdır. Belki biraz standart bir ifade olacak, fakat sazan iğnesinin en önemli ve vazgeçilmez özellikleri – sivri, sağlam ve güvenilir olmasıdır. Hatırlatmak isterim ki sazan avında balık vurduğunda iğne sadece kurşun ağırlığından balığın dudağına saplanmaktadır. Balıkçının ek olarak müdahalesi mutlak şart değildir. Diğer balık avı çeşitlerinde balıkçının kontrası mutlaka olmalıdır. İğnenin sağlam ve güvenilir olması ise hiçbir iğne için zararlı olmaz. Beni bu konuda özellikle nehirlerde iri sazanla mücadele eden balıkçılar anlayacaktır.
İğnenin diğer özellikleri – şekli, büyüklüğü, gövde kalınlığı ve rengi tamamıyla avlak şartlarına bağlıdır. Bana ‘hangi iğneyi kullanalım?’ sorduklarında, ki iğne de oltamızın önemli bir parçasıdır, ben hemen nasıl bir suda, hangi şartlarda sazan avlayacaksınız diye sorarım.


Anladığım kadarıyla her avlanma şartı için özel iğne gerekiyor. O halde karşımıza daha fazla çıkabilecek birkaç avlak için durumu inceleyelim. Mesela sert dibi (bataksız) olan bir gölde normal batan boili ile avlanıyoruz. Bu durumda hangi iğneleri kullanmalıyız?

Bu durumda klasik iğneler uygun olacaktır (foto 1). FOX firmasının ( dünya çapında sazan avı malzemeleri üreticisidir) ‘Seri 1’ olarak adlandırılan klasik tip iğne vardır. İğne ucu iğnenin gövdesine paraleldir. Gövdenin kendisi uzundur ve halka şeklinde olan kulağı hafif içe (iğne ucu yönünde) eğiktir. Bu iğne şeklini İngiliz sazan avcıları alabalık avcılarından görerek geliştirmişlerdir.


Basit ve sade görünüme bakılmaksızın bu iğneler günümüzde de çok iyi çalışmaktadır. Bunun sebebi de balığın vurduğu anda çok iyi saplanması, balığın yorulması aşaması ve balığın iğneden kurtulma imkanı hemen hemen kaldırılmıştır.


Bu şemada iğne büyüklüğü, boili büyüklüğü ve saç uzunluğu arasındaki oranlar gösterilmiştir.

Balık ağzına yemi aldığında ( iğne ile birlikte) tuhaflığı fark ederek hemen yemi tükürür. Balığı çıkartırken balığın iğneyi tükürmek için kullanabileceği yegane şey boilidir. Boilinin iğneye bağlı olduğu saç uzunluğu ne kadar daha kısa ise sazanın boiliyi daha kolaydır. Tabii ki saçı çok uzun yapmaya da gerek yok – atış esnasında oltanın diğer kısımlarına dolaşması büyük ihtimaldir. Klasik iğneler için saç uzunluğu ( burada saç uzunluğu mesafesi iğne sonundan boili başına kadarki mesafedir) en az 10 mm. ve bu da hepsi değildir. Balığın çıkartılması esnasında iğne kulağına takılan plastik boru sayesinde iğne gövde uzunluğu daha da arttırılıyor ve nihai olarak iğne uzunluğu daha fazla olunca saç uzunluğu daha artmış olur ve dolayısıyla balığın iğneden kurtulma şansı azalır.
Önemli bir konuya değinmek isterim – iğne ve boili arasındaki büyüklük oranı. Genellikle bu oran bir tabloda gösterilir. Ben, genellikle klasik iğneler kullandığımdan şu prensibe göre hareket ederim: iğne ucu ve iğne gövdesi arasındaki mesafe boili çapının ½ veya 1/3 olmalıdır (şekil 2). İğne halkası ve misina devamına her zaman plastik boru kullanırım. Bu ince boru/hortum iğnenin balık ağzında doğru yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bu hortumun uzunluğu iğne ucunun devamını gösteren doğru çizgi ile şekil 2’de görüldüğü gibi belirlenir. İğnenin iyi takılıp takılmamasını herkes tarafından bilinen yöntemle kontrol ederim: yemli iğneyi avucumun içine koyarak misinadan çekmeye başlıyorum. Eğer iğne ucu aşağı yönelip elime batmaya çalışıyorsa iğne doğru bir şekilde bağlanmış, iğne yem arası mesafe uygun ve iğne/yem arasındaki büyüklük uygun seçilmiş demektir. Bununla birlikte dikkatinizi çekerim ki iğne aynı şekilde balığın ağzında da hareket edecektir.Peki düşünelim ki avlağımız temiz dibi olan bir yer değil de ağaç kökleri, otların ve kıyıda sazlıkların bulunduğu ve avı engellediği çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu durumda nasıl iğne kullanacağız?


Böyle farklı engellerin bulunduğu zor avlaklarda iğnenin dibe takılmasını önlemek için iğne ucunun iğne gövdesi yönüne eğik iğne tipi kullanmak daha uygun olacaktır. Bulundukları dibe takılması zorlaşacak ve vuran balığın çıkartılması iğne özel yapısı sayesinde (şekil 4) daha güvenli olacaktır. Böyle tip iğnenin farklı montajı vardır (şekil 5)

Bu iğnenin bağlanmasında iğne kenarı ve boili arasındaki mesafe ancak 1 mm’dir, boili hemeh hemen iğne üzerindedir. Ve klasik tipte iğne kullanımında yönlendirme hortumu kullanılması tercih konusuysa, bu tip iğne kullanımında mutlak şarttır. Bu hortum iğnenin dönüp ucu alt tarafta kalacak şekilde dönmesini sağlayacaktır. Hortumun uzunluğu aynı şekilde iğne ucunun belirlediği doğru ve hortumun kesiştiği noktası olacaktır. Misina tarafında genellikle bu hortumu çapraz (şekil 5) keserler. Önceleri ben plastik kablo hortumunu çakmak ile eriterek ve hızlı bir şekilde iğneye giydirmek suretiyle kullanıyordum. Sonraki dönemde elektrik malzemeleri dükkanlarında satılan termo plastik kılıfları kullandım. Fakat bunların kullanımının sakıncaları da vardır – aleve tutulduğunda sadece hortum değil, misinaya da zarar verebiliriz. Bu nedenle azami dikkatle çalışmak gerekir. Günümüzde ise özel olarak sazan iğneleri için üretilmiş su buharında büzülen plastik hortum kullanmaktayım. Bu iğnelerin kullanımında boili çapı genellikle iğne ucu ve gövdesi arasındaki mesafenin 2 katıdır. Bu grup iğnelere uzun ve eğik iğnelere de dahil edebiliriz. Bu tür iğneler plastik hortumsuz da kullanılabilir, şöyle ki uzun ve eğik olduklarından zaten iğne ucu devamını gösteren doğru, iğnenin halkasına gelir.

[b]Biliyorum ki siz Volga Nehrindeki sazan avlarınızda büyük iğneler kullanıyorsunuz. Trofe balık yakalamak için iğnenin hangi özellikleri taşıması gerekir?

Öncelikle dediğin gibi bu iğnenin gerçekten büyük boy olması gerekir. Ben avlarımda 10 No’dan ( en ufak) başlayarak iğneler kullandım. Volga sazanları için ise mevcut olan en büyükleri No.1, hatta 2/0 dahi kullanılır. Sazan avında daha büyük iğne zaten kullanılmaz. Akar su sazanları göl sazanlarından çok daha güçlü olduğundan iğneler kalın ve sağlam gövdeli ve mükemmel sivri olmalıdır. Boilinin bağlandığı saç uzunluğu genelde 5 mm civarındadır. Daha uzun olması durumunda akıntıda oltaya dolaşacaktır. İğnenin ucundan iğne ağzı genişliği ¾ boili çapına eşittir.


midye ve diğer kabukluların kabuklarını parçalamaya alışık sazanın taş gibi sert dudaklarına her iğne batamaz. Bu nedenle de birçok balık kurtulmaları olur. Aynı nedenşe de XXL boyu iğne kullansanız dahi bu durumları yaşayacaksınızdır.

Peki balığa kontra koyduktan sonra balığın kurtulmasını devamlı yaşayan balıkçıya ne tavsiye edersiniz?

İlk önce iğne hakkında iyi düşünmesini söylerim. Bazen iğnenin bağlanması, hortumun uygun uzunlukta olması v.b. uygun durumlara rağmen bu oluyorsa iğnenin yeterli derecede sivri olmamasından kaynaklanan balık kurtuluşları olabilir. Ben her zaman yanımda elmas törpü taşırım ve gerektiğinde iğnelerimi sivriltirim. Akarsu avlarında iğne birkaç balık avlandıktan sonra körelir ve sivriltilmesi gerekmektedir. İğnenin yeterli derecede sivri olup olmamasını kontrolü el tırnağına batıp batmaması ile ölçülür. Yeni çıkan özel üçgen uçlu iğneleri aslında kullanmıyorum. Bu iğneleri sivriltmek imkansızdır.

Yüzen tip yemlerle de batan tip boililerde olduğu gibi iğne mi kullanırsınız?

Boilinin yüzebilmesi için mümkün olduğuca hafif, kısa gövdeli ve fakat çok çevik iğne ( şekil 8) kullanmamızda fayda var.


dikkatinizi çok önemli bir noktaya çekmek isterim. İğne ucunun devamını gösteren doğrunun yerle kurduğu açının 45° olması gerekir (şekil 9). Bunu boili saçının epey kısaltılmasıyla ve iğne gövdesine monte ettiğiniz plastik hortumun hareket etmesiyle elde edebilirsiniz. Sadece bu şekilde iğnenin balık dudağına takılma şansı en yüksek ihtimal olacaktır. İğne ağzı genişliği boilinin ¾ çapında olmalıdır. Bu konuda ekmek kabuğu v.b. yemlerle su yüzeyinde avlanmak için özel olarak üretilmiş iğnelerden de bahsetmemiz doğru olacaktır. Bu tarz yemler silikon lastiklerle iğneye tutturulur. Lastik olarak markalı ürünlerden veya prezervatifin dar ucundan halka şeklinde keserek kullanabilirsiniz. Bu iğne çok hafif, halkalı ve güçlü olmalıdır. Bademi yapmak için suda neredeyse görünmeyen fluorokarbon misina kullanılır. Bademi bu durumlarda 1,5-2 metre uzunlukta yapılır. Bu şekilde avlanmak yaz ortasında, sazanın su yüzeyine güneşlenmeye çıktığında ve yüzen yemi yiyebileceği daha mümkün olunan durumlarda avlanılır. Bu tür oltada, anlaşılacağı üzere kurşun kullanılmaz. Yemi atabilmek ve balık vuruşunu tespit edebilmek için özel şamandıralar kullanılır.
Su yüzeyinde avlanmak için epey yazı okudum. Kuru kedi ve köpek mamalarının çok başarılı, özellikle alabalık kokulu ‘Paddies Gree’’nin en başarılı olduğunu iddia edenler de var. Kim bilir ne kadar denedim bu yemi – başarılı olamadım. Fakat ekmek kabuğu ile çok balık avladım! Gerçi köpek maması Rusya’da üretilmişti, belki sebep buydu?

Benim çok özel yapılı sazan iğnesi görme fırsatım oldu. İğne gövdesine yakın misina ve o misina minik halka içinden geçerek iğne halkasında bitiyordu. Bu iğnelerin kullanım amacı nasıl durumlardır?

DEVMI ALT SAYFADA

caRP.DEL!S!
24-03-08, 18:03
abi mükkemmel bilgiler vermişsin cok tesekkürler

carp911
07-04-08, 00:03
Bu iğne bağlama yöntemine D-rig (D-düğüm) denir. D- harfi zaten iğne gövdesi ve belirttiğin misina parçasının oluşturduğu şekilden ibarettir. Hatırlarsan balık vurduğunda boili yemi iğne ağzından mümkün olan en uzak mesafede olmalıdır. Bu şekilde iğnenin balık ağzına en iyi şekilde takılması sağlanır. Balık boiliyi tükürse bile, önce boili hareket eder, D-harfinin alt kısmına ulaştığında da iğneyi peşinden çekmeye başlar, ki bu durum balığın ağzına takılması için en uygun durumdur. Ayrıca yemin dipteki hareket serbestisi çok daha geniştir ve doğal hareket eder – bu da balığın şüphelenmesini önleyecektir.

Peki düğümlere gelelim. Hangi düğümü en güvenli ve başarılı buluyorsunuz ve yeni başlayan sazancılara tavsiye edebilirsiniz?

Gerçekçi olmak gerekirse kullanılan düğüm avlandığımız avlağa göre belirlenir. Ben durumların %80’ninde ‘Knotless knot’ ( düğümsüz düğüm’ olarak tabir edilen düğümü kullanırım. Bu düğüm boili saç uzunluğunu çok rahat belirlenmesini sağlari çok basit ve güvenilirdir. Aslında düğüm bağlandıktan sonra uygun yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılması gerekir.

Ve sonuncu soru olarak Fransa’daki Fichabill Gölü’ndeki yarışmada Fransız balıkçıların ‘çok gizli’ olarak bana açıkladıkları ‘0 ağırlıkta’ yem kullandıklarını söylediler. Sanırım yüzen yemin ağırlığını iğne ağırlığı ile dengeleyerek elde ettikleri yemdir. Bunu yorumlayabilir misiniz?

Aslında önemli olan Fichabill Gölü’nün birçok bölgesinin kalın tabaka bataklık ile kaplı olmasıdır. Normal batan boili iğne ağırlığı ile ilave olarak bu çamura batıp balık için ulaşılmaz olacaktır. Sıfır ağırlıktaki boili ise yumuşak bir şekilde dibe çöker ve üstte balığa görünür ve çekici bir şekilde kalır. Bu yemi elde etmek için normal boiliye yüzen sünger, veya bir yüzen ve bir batan boiliyi iğne ağırlığı ile dengeleyerek v.b. şekilde elde edilir. Böyle bir yemle çok kalın tabaka çamur olan göllerde de başarılı olma şansınız vardır.

Rastgele!


http://img231.imageshack.us/img231/1479/001ha5.jpg (http://imageshack.us)http://img216.imageshack.us/img216/7137/002ii9.jpg (http://imageshack.us)
http://img231.imageshack.us/img231/9773/003il4.jpg (http://imageshack.us)http://img216.imageshack.us/img216/5449/004za4.jpg (http://imageshack.us)
http://img231.imageshack.us/img231/699/005gr8.jpg (http://imageshack.us)http://img216.imageshack.us/img216/990/006lm1.jpg (http://imageshack.us)
http://img231.imageshack.us/img231/7756/007kb6.jpg (http://imageshack.us)
------------------------------------------------------------------------------------------

düzenlemesırasında bilgileri n birkısmı bu sayfaya taşınmıştır.Mehmet Çetin
------------------------------------------------------------------------------------------

bu iğneler özellikle SAZAN turnuvalarında kullanır mini kontra ve kontrasız.
http://img216.imageshack.us/img216/6717/barbedcarpfishinghooksce8.jpg (http://imageshack.us)http://img231.imageshack.us/img231/8959/barblesscarpfishinghookil2.jpg (http://imageshack.us)

carp911
07-04-08, 00:08
iğneler
http://img231.imageshack.us/img231/1517/carp2520hooks2520evolutlq1.jpg (http://imageshack.us)http://img216.imageshack.us/img216/5939/dawiacarphooklrgya8.jpg (http://imageshack.us)
http://img231.imageshack.us/img231/2976/foxhookreview1uy7.jpg (http://imageshack.us)http://img231.imageshack.us/img231/6716/introcamou1nt2.jpg (http://imageshack.us)

carp911
07-04-08, 00:11
kulanmış olduğunuz iğneleri bu şekild uçlarının sivriğini kontrol edebilirsiniz unutmayin ki büyük SAZAN bir sefer denk gelir,onuda şana bırakmayın.

http://img216.imageshack.us/img216/9373/bluntcarphooksuj6.jpg (http://imageshack.us)

eozsoyeri
07-01-09, 15:53
Süper bilgiler..Teşekkürler.

ragıp
08-01-09, 07:22
Sevgili Erdinç sazan iğneleri hakkında güzel bir konuyu seçip tercümesini yapıp emek harcayıp bizlerle paylaştığın için biraz geç te olsa teşekürlerimi sunarım.

Saygılar

Bigcarp64
07-02-09, 18:40
işte çalışma diye ben buna derim

Murat SOYTÜRK
10-02-09, 09:17
güzel bilgiler için teşekkürler

Simam
02-03-09, 19:24
Böylesine önemli bir konuyu bizimle paylaştığın ve harcanan emek için teşekürler!!

farcho
02-03-09, 23:44
paylasım ıcın cok tesekurler...

FoxCarp
03-03-09, 11:42
Fahri aslında bu konu eskide kaldı. Son dönemde bu gibi konuları güncellemeyi düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi son dönemde çok sayıda yeni model iğne ve uygulamaları çıktı. Bunları zaman buldukça buradan aktarmaya çalışacağız.
Yeni ürünlerle RASTGELSİN! ;)

avcı45
27-04-09, 21:08
arkadaşlar şekıldekı boolı ve ıgne ölçülerı mm.olarakmı verılıyor.teşekkürler. avcı45 manısa

CarpManiac
27-04-09, 23:16
arkadaşlar şekıldekı boolı ve ıgne ölçülerı mm.olarakmı verılıyor.teşekkürler. avcı45 manısaBoili ile kanca arasında orantı yapılmış.Boilinin yarı çapı kancanın ağız genişliğine eşit olacak,bazı durumlarda da 3/4 olacak denilmiş.Boili ile kanca arasındaki mesafe mm olarak verilmiş.Kanca ağız açıklığının kaç mm olduğunu merak edip kumpasla:) ölçmeye kalkanlar olur diye de böyle bir tablo düzenlenmiş.Bir kere bakmak yetiyor ve akılda kalıyor.Tabi bu ölçüler sazan için özel olarak üretilen kancalar için geçerli.Piyasadaki farklı amaçla üretilmiş 1 numara kancalar bu kancaların 4 numarasına denk gelebiliyor.
http://img187.imageshack.us/img187/2193/adfgyv2.jpg

Murat EVİTAN
28-04-09, 12:29
Gerçektende piyasada sazan için birçok çeşitli iğne var.Sadece fox markasında bile sayılamayacak kadar çok,değişik tip,model ve numarada envayi çeşit iğne var.Gerçi benim tercih ettiklerim normal standart iğneye en uygun olanları.

FoxCarp
28-04-09, 19:28
Bence herkes çok çeşit iğne denemeli ve kullanmalıdır. Zaten şartlara göre bunu yapmak zorundadır. E tabii ki işin zevkli tarafı da var. Sanırım bende o taraf ağırlıkta. Bu nedenle herhalde 15-20 çeşit farklı iğne çantamda yuvarlanıyor.:D:D:D :026:
Farklı tipte iğnelerle RASTGELSİN!

farcho
29-04-09, 13:40
ewet deişik capdakı deıgısık markalarla bende deneyerek bazı seylerı test etmek ıcın urasıyorum ömrümüzün yettıgı kadar bu testler surecek benim icin... paylasım ıcın tesekurler..

Bigcarp64
29-04-09, 15:06
evet bende geçen sezon birkaç kanca denemsi yaptım ve hüsran mustadın özel sazan kancalrından aldım safety klıpsle kullandım sanırım bir eksik vardı safety le kullandığım fırdöndünün boyutundan dolayı gezer tipli olmuştu balık vurdu alarmlar baya ötttü kamışı elıme aldım balık hala oltadaydı ve baya ıyı bır trofeydı ama hamla esnasında kancadan kurtuldu belkı geçen sezon bölgemdekı en ıyı trofeyı kaçırdım diyebilirim şu an geçen sezonun trofesi olarak 13.350 kg aynalı geçiyor

FoxCarp
29-04-09, 18:34
Orhan nerde geçiyor bu trofe kaydı? Bu bilgileri toplanan bir merkez mi var da ben mi bilmiyorum??? :eek:

Husmen_Mutlu
03-05-09, 11:22
merhaba arkadaslar.sezon 2009 baslarken 20 cesit farkli paket igne aldim.Korda,gamakatsu,fox,drennon v.s.Su anda en memnun oldugum igne gamakatsu specialist,drennon 2 numara ve kordanin.

CarpManiac
03-05-09, 11:44
Hüsmen Gamakatsu specialistin teflon(x) olanından mı kamuflaj olanından mı memnunsun.Geçen sezon sudan çıkarmamama ve oldukça ümitli olmama rağmen teflon olanı tam anlamıyla kapoydu.Kullanmıyacağım demiştim bu sezon için ama eğer iyi sonuç alınıyorsa farklı montajlarda da deneyebilirim.Kamuflaj olanıyla baya balık almıştım.Gamakatsu specimenle de 8.5kg bir tane ve bir kaç ufaklık almıştım.Korda ve foxun hangi kancalarından memnunsun?

Bigcarp64
03-05-09, 11:46
Orhan nerde geçiyor bu trofe kaydı? Bu bilgileri
toplanan bir merkez mi var da ben mi bilmiyorum??? :eek:

bu kayıt benım yerleşim birimimdeki belli sazan cı bir gurup arasında geçiyor bu kişiler trofecidir.

sadece trofe için çalışırlar ve kayıtlarımız kendi aramızdaki foto galrimizde dir hatta seneye kısık ın bastırdığı bazı mecmualarda bu resimlerden yayınlanacak

Husmen_Mutlu
03-05-09, 13:16
http://http://www.snimka.bg/album.php?album_id=372171http://www.snimka.bg/album.php?album_id=372171
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=372171&pid=11958879
iste bunlar benim cogunlukla kullandiklarim.kordanin ki kontrasiz.

ByMurat
04-05-09, 00:52
Özür dileyerek sormadan edemeyeceğim,
Foruma yeni üyeyim ve eski mesajların hepsini okumaya çalışıyorum. Kontra/Kontrasız tabirleri forumda birkaç yerde geçiyor. Cümlelerin gelişinden bunun makine kalama ayarı olduğunu öğrenmiştim ki; şimdi de bu tabirin iğneler için kullanıldığını görüyorum. Kontrasız iğne bizim damaksız dediğimiz iğneler mi? Bu zamana kadar, iğne ucunda bulunan ve iğnenin geri çıkmasını önleyen çıkıntıyı damak olarak biliyordum da:PDT_mpr:

Bigcarp64
04-05-09, 08:51
Özür dileyerek sormadan edemeyeceğim,
Foruma yeni üyeyim ve eski mesajların hepsini okumaya çalışıyorum. Kontra/Kontrasız tabirleri forumda birkaç yerde geçiyor. Cümlelerin gelişinden bunun makine kalama ayarı olduğunu öğrenmiştim ki; şimdi de bu tabirin iğneler için kullanıldığını görüyorum. Kontrasız iğne bizim damaksız dediğimiz iğneler mi? Bu zamana kadar, iğne ucunda bulunan ve iğnenin geri çıkmasını önleyen çıkıntıyı damak olarak biliyordum da:PDT_mpr:


aynen bu cümle

CarpManiac
04-05-09, 20:09
Özür dileyerek sormadan edemeyeceğim,
Foruma yeni üyeyim ve eski mesajların hepsini okumaya çalışıyorum. Kontra/Kontrasız tabirleri forumda birkaç yerde geçiyor. Cümlelerin gelişinden bunun makine kalama ayarı olduğunu öğrenmiştim ki; şimdi de bu tabirin iğneler için kullanıldığını görüyorum. Kontrasız iğne bizim damaksız dediğimiz iğneler mi? Bu zamana kadar, iğne ucunda bulunan ve iğnenin geri çıkmasını önleyen çıkıntıyı damak olarak biliyordum da:PDT_mpr:Bulgaristan'da Bulgarlar da Türkler de kanca damağına kontra diyor.Hüsmen Bulgaristan'da yaşadığı için ükemizde ne olarak geçtiğini bilemez.Bizde de ağız alışkanlığı haline geldiği için arada damak yerine kontra olarak yazdığımız oluyor farkına varmadan,haklısınız.:)

fatih.tutkun
08-10-09, 16:38
Merhaba,
Yeni teni tanıştığım bir iğne var paylaşmak isterim FUDO.
Benim kullandığım 3001 ve 3007 tavsiye ederim. FUDO HOOK

ahkara
21-02-10, 20:04
Merhabalar, sizlere hair-rig ile kullanmak istediğim iğneyi sunmak istiyorum, daha önce hiç boili ile hiç avlanmadım, genellikle hamur ve ekmek kullanıyorum. Avlandığım bölgede büyük sazanlar yok, en büyüğü yarım-bir kilo civarında. Elimde Owner 50923 No:6, 4, 1 numara iğneler de var ama yarım kiloluk sazanlar için 6 no büyük diye düşünüyorum ve kullanmak istediğim aşağıdaki iğne daha küçük, aslında bu iğneyi kızılkanat avlamak için almıştım, sinek iğne diye tabir edilen iğnelerden. Ama daha sonra sazanda boili ile kullanılabileceğini düşündüm. Sizce bu iğne sazan avında kullanılabilir mi? Boili kösteğinin boyu yeterli mi mu yoksa kısa mı olmuş, boili iğneden biraz daha uzakta mı olmalı? Ayrıca bu iğne için kullandığım boilinin büyüklüğü uygun mudur? Görüşlerinizi bekliyorum...(iğnenin boyu alt resimde de görüldüğü gibi 1,5 cm ve boilinin büuüklüğü ise 10 mm)
http://img297.yukle.tc/images/49001.jpg
http://img295.yukle.tc/images/30152.jpg

eozsoyeri
21-02-10, 20:16
Öncelikle hoşgeldiniz,tanışalım bölümünde kendinizi tanıtabilirsiniz.Hair rig ille boilie ile kullanılacak diye birşey yok ,pekala mısır ile de hair rig kullanabilirsiniz mesela ben ve pek çoğumuz öyle yapmakta.6 no bence iyidir,siteyi biraz daha gezerseniz,yem çapı ve kanca numaraları ile ilgili tabloyu göreceksiniz.Sazan ağzını çok fazla açabilen bir balık ;) fotoğrafı göremedim.

ahkara
21-02-10, 20:30
Hair rig ille boilie ile kullanılacak diye birşey yok ,pekala mısır ile de hair rig kullanabilirsiniz
Mısır pek işe yaramıyor, daha önce denemiştim.

Cengiz AKAR
21-02-10, 21:34
Mısır pek işe yaramıyor, daha önce denemiştim.
iğneye tak mısırı at bekle; belki birgün gelir balık:D
Aramıza hoşgeldin o dediğin gölde kesin daha büyükleride vardır
6-8 metre derinlikte bi yerini gözüne kestir, iki üç gün mısırla yemle, sonra Owner iğnelerini hair rig sistemine göre bağla (4 no tercihen) tak yemlediğin mısırlardan ondan sonra büyük balık yok de ;)

reos_mow
21-02-10, 21:36
Merhabalar, sizlere hair-rig ile kullanmak istediğim iğneyi sunmak istiyorum, daha önce hiç boili ile hiç avlanmadım, genellikle hamur ve ekmek kullanıyorum. Avlandığım bölgede büyük sazanlar yok, en büyüğü yarım-bir kilo
http://www.resimload.net/images/1.jpg
http://www.resimload.net/images/2.jpg
bi avlakta bukadar uafak balik olmasi sacmalik gibi geliyor.ZATEN 40cm'DEN KUCUK SAZANLARI ALI KOYMAK SIRKURLERE GORE YASAK!! hamura genelde ufak baliklar gelir igne no:6-0/1 e kadr yolu var. boiliyle avlanmakta okadar kolay degil sihirli bir yem deigil cunku boilie kullanmak icin baya bi ugrasmak lazim. Hair rig i istediginiz yemle kullanabilirsiniz isterseniz hamurla bile.. Bu arada koydugunuz resmi goremedim benim pcde mi problem var?

carp911
21-02-10, 22:36
Mısır pek işe yaramıyor, daha önce denemiştim.

aramiza hos geldiniz keyifli paylasimlar dilerim isparta da baya bi sazan ci var demek .

Ise yaramiyo derken balik tutma acisin dan mi dediniz yani misirla balik tutulamiyor mu gitiginiz göllde .

Murat EVİTAN
22-02-10, 01:16
iğneye tak mısırı at bekle; belki birgün gelir balık:D
Aramıza hoşgeldin o dediğin gölde kesin daha büyükleride vardır
6-8 metre derinlikte bi yerini gözüne kestir, iki üç gün mısırla yemle, sonra Owner iğnelerini hair rig sistemine göre bağla (4 no tercihen) tak yemlediğin mısırlardan ondan sonra büyük balık yok de ;)

Cengizim owner dan başka iğne kullansak olmuyormu yani? Bence arkadaşı biraz daha aydınlatsan diyorum;)

ahkara
22-02-10, 08:24
Ise yaramiyo derken balik tutma acisin dan mi dediniz yani misirla balik tutulamiyor mu gitiginiz göllde .
Evet, mısırla denedim ama tutamadım, boiliyi ilk kez deneyecem...

bmc67
22-02-10, 14:25
Mehmet Bey, öncelikle hoşgeldiniz. Forum da aradığınız hususlarla daha önceleri de pek çok konuşma geçti. Vaktiniz olduğunda dolaşırsanız çok faydalı olacağına eminim.
İkinci olarak, Cengiz in dediğini yabana atmayın. Eğer avlandığınız gölet çok yeni ve yeni balıklandırma yapılmadıysa ufaklıkların yanında mutlaka büyükler de vardır. Sazan avında yemleme olayını biraz araştırın.
Son olarak boili ile avlanmayı denemenizde hiç bir mahsur yok, balıklar kullandığınız boiliyi severlerse keyifli avlar yapabilirsiniz. Hazırladığınız takım iyi gibi gözüküyor ancak, hair rig in pek çok malzeme ve hazırlanış tekniği vardır. Forum içerisinde bu konuda da oldukça fazla bilgi mevcut.
Bence hazırladığınız takımı sezonda kullanmaya başlayın , ancak o bahsettiğiniz boydaki balıkları alıkoymayın sakın, salın ki büyüyüp gelsinler.

ahkara46
22-02-10, 19:44
Eğer avlandığınız gölet çok yeni ve yeni balıklandırma yapılmadıysa ufaklıkların yanında mutlaka büyükler de vardır... ...ancak o bahsettiğiniz boydaki balıkları alıkoymayın sakın, salın ki büyüyüp gelsinler.
2-3 sene önce balıklandırılma yapılmış bir gölette avlanmaktayım, yakaladığım sazanlar genelde küçük, o yüzden bırakıyorum. Hamurla küçük balık yakalanıyormuş galiba, boiliyi bu yüzden kullanamak istiyorum, yemleme konusunu bir araştırayım, herkese teşekkürler...

Cengiz AKAR
22-02-10, 22:36
Cengizim owner dan başka iğne kullansak olmuyormu yani? Bence arkadaşı biraz daha aydınlatsan diyorum;)
Olur tabikide Murat abi olmazmı hiç ama ben arkadaşın mesajına karşılık yamıştım owneri ;)

Elimde Owner 50923 No:6, 4, 1 numara iğneler de var ama yarım kiloluk sazanlar için 6 no büyük diye düşünüyorum ve kullanmak istediğim aşağıdaki iğne daha küçük, aslında bu iğneyi kızılkanat avlamak için almıştım, sinek iğne diye tabir edilen iğnelerden10 mm)

hasanertu
30-06-10, 22:20
bence tam anlamıyla mükemmel bilgi ve paylaşım tesekkür ederim

blackmoon
03-09-10, 04:21
güzel paylaşım teşekkürler

remzikara
20-11-10, 22:43
çok güzel çok güzel diyoruz ama bu bilgiler olmasa büyük balığın kuyruğunu görürüz sadece elinize emeğinize sağlık arkadaşlar allah herkeze zihin açıklığı versin teşekür azdır

silvergrey
20-03-11, 19:12
bu arkadaşları alınlarından öpüyorum

caRP.DEL!S!
06-06-11, 08:33
benim sazan igneleri hakknda bir sorum olacaktı ; kontralı igneler ile kontrasız igneler arasındaki fark nedir ? ne gibi avantaj ve dezavantajlar saglar hangisinde sonuç daha saglamdır..şimdiden teşekkürler..

carp911
06-06-11, 08:46
benim sazan igneleri hakknda bir sorum olacaktı ; kontralı igneler ile kontrasız igneler arasındaki fark nedir ? ne gibi avantaj ve dezavantajlar saglar hangisinde sonuç daha saglamdır..şimdiden teşekkürler..

çok basit esasında konunun başında zaten resimli olarak göstermişim farkı birinde kontra yok yani iğnenin iç kısmındaki ters çıkıntı yok, kontrasız iğnelerde balığın daha az zarar görmesini sağlıyor ama tabi kaçma olasılığnıda arttırıyor.

caRP.DEL!S!
06-06-11, 09:09
ben biraz daha farklı şekilde duymuştum mehmet abi duydugum şey şu şekildeydi konrasız ignden balıgın kolay kaçamayacagı ve daha keskin oldugunu duydum onun için sordum abi kafamdaki soru işareti gitti teşekkürler abi yani konralıya devamm :)

carp/karpfen
06-06-11, 11:05
erol ben her iki tür iğneyide kullanıyorum tırnaklı ve tırnaksız. Bu sene nasip olursa iki iğne arasındaki farkı fotograflayayım. Bence fark şu tırnaklı iğne balığın ağzında biraz daha geniş bir delik açıyor. Tırnaksızda biraz daha az. Aslında balığın kaçması olarak düşünülürse her ikiside aynı oranda ihtimale sahip. Çünkü tırnaklı iğneler daha büyük delik açıyor. tırnaksızdan balık kaçma ihtimali şöyle oluyor balığı zorlayınca ağzından çıkacak kaçacak diye bişey yok sadece çok fazla başıboş(gevşek bırakırsan)ani hareketlerde kancaya yön değiştirip çıkara bilir.
bunlar benim yaşantım sonucu yazılardır farklı yaşantıları olanlar lütfen paylassın teşekkürler

caRP.DEL!S!
06-06-11, 13:03
anladım teşekkür ederim

Ke®eM
06-06-11, 13:28
Özel avlakların kurallarına bakarsanız barbless iğnelerin yasak olduğunu görürsünüz ( büyük çoğunlukla ).


...... gibi yarık dudaklar görmek istemiyor avlak sahipleri. haklılar... kurtulma esnasında o kadar sivri ve ince olan bir şeyin maket bıçağı etkisi yaratacağı aşikardır.

carp/karpfen
06-06-11, 14:40
Özel avlakların kurallarına bakarsanız barbless iğnelerin yasak olduğunu görürsünüz ( büyük çoğunlukla ).


...... gibi yarık dudaklar görmek istemiyor avlak sahipleri. haklılar... kurtulma esnasında o kadar sivri ve ince olan bir şeyin maket bıçağı etkisi yaratacağı aşikardır.özel avlakların çoğunda tırnaklı(barbed) iğneler yasaktır.
çok zarar verdikleri ve kopma olduğunda balığın kendisi çıkaramadığı için
örnek kural yollayayım isterseniz
mesela
http://www.essexcarpsyndicates.co.uk/carp_fishing_rules.html
veya
http://www.tomscarpfishing.co.uk/rules.htm
veya
http://www.carpfishinginfrance.net/phdi/p1.nsf/supppages/carp?opendocument&part=13
veya
http://www.orchid-lakes.co.uk/rules.htm
veya
http://www.lesburons-carp-fishing-in-france.com/rules.htm

tabi bu kurallar göl sahibine göre değişiyor
barbless iğnenin yasak olduğu göllerde var(sadece fransa göllerinde gördüm bunu)
mesela
http://www.carpfishinginfrancesite.com/fishery-rules/
veya
http://www.redhotlakes.com/rules/

carp/karpfen
06-06-11, 15:17
arkadaşlar bu arda kurallara göz atarken birçok yerde kıvrık ve çapraz iğnelerin kullanılması yasaktır yazıyor sebebini bilen var mı?

Ke®eM
06-06-11, 15:35
evet bazı göllede serbest,, olmayanlarda var

http://www.blavetvalleylakes.com/carp_fishing_rules_regs.asp


iğneyi yatayda herhangi bir şeye sürtünce kesmeyeceğinimi söylüyorunuz ?


bana mantıklı gelmiyor. köstek kopmuşsa hayvan doğal yollardan onu kusar diye düşünüyorum. diyer türlü gevşeklik anında çıkan iyne ağzını yaracaktır. bundan dolayı ağzı yarılmış balıklar vardı 2 sene önce filan resimlerini görmüştüm yabancı kaynaklı.

bmc67
08-06-11, 19:47
Alabalık , kefal gibi sahte yemlerle avı yapılan balıklarda, özellikle Fly avcılığında kontrasız ( tırnaksız) iğne kullanmanın , avcılık tekniği ve avlanılan mesafeden dolayı çok fazla zararı yoktur. Hatta bu balıkların genellikle sazan dan ( en azından ülkemiz sualrı için) çok daha küçük ağız yapısına sahip oldukjları düşünülürse , yakala bırak avlarında tırnaksız iğne kullanılması daha ön plana çıkabiliyor.
Büyük sazan avlarında ise; kontrasız iğne kullanıldığında , balığı çekerken misinada oluşan bir gevşeme ile bu iğnenin balığın ağzından daha kolay çıkacağı ve misinanın tekrar gerildiğinde ağzında ciddi yırtıklara sebep olabiloeceği ön görülüyor.
Tırnaklı iğne hususnda ise ; kendiliğinden daha zor çıkacağı için , balık kıyıya alındıktan sonra uygun aletler yardımıyla balığa olası en az zarar verilerek çıkariılabileceği öngörülüyor. Sazan balığınıjn ağız yapısıda buna uygun gibi duruyor.
İki görüş böyle .
Bana göre de tırnaklı iğne kullanmak ve balığı kıyıya aldıktan sonra da uygun methodlarla iğneyi balığa zarar vermeden çıkarmak daha doğru.
Balık kıyıya alınmadan yaşanabilecek köstek kopmalarında ise , tam mekanizmasını bilmesem de ( en azından turna da çok gördüm) balığın bu iğneyi ağzından atabildiğini düşünüyorum. Belki de yakaladığımız balıklarda ağzında iğne olanına çok az rastlamamız buna bir delil olabilir.

ismail18
08-06-11, 20:22
verdiginiz bilgiler için cok tşk ederim ama bu tür malzemeleri fox yada korda yada baska markaların ignelerini bulmak zor türkiyede sizin bu konuda bir öneriniz varmı gneler ve hangi serileri hakkında

Bigcarp64
08-06-11, 20:32
Alabalık , kefal gibi sahte yemlerle avı yapılan balıklarda, özellikle Fly avcılığında kontrasız ( tırnaksız) iğne kullanmanın , avcılık tekniği ve avlanılan mesafeden dolayı çok fazla zararı yoktur. Hatta bu balıkların genellikle sazan dan ( en azından ülkemiz sualrı için) çok daha küçük ağız yapısına sahip oldukjları düşünülürse , yakala bırak avlarında tırnaksız iğne kullanılması daha ön plana çıkabiliyor.
Büyük sazan avlarında ise; kontrasız iğne kullanıldığında , balığı çekerken misinada oluşan bir gevşeme ile bu iğnenin balığın ağzından daha kolay çıkacağı ve misinanın tekrar gerildiğinde ağzında ciddi yırtıklara sebep olabiloeceği ön görülüyor.
Tırnaklı iğne hususnda ise ; kendiliğinden daha zor çıkacağı için , balık kıyıya alındıktan sonra uygun aletler yardımıyla balığa olası en az zarar verilerek çıkariılabileceği öngörülüyor. Sazan balığınıjn ağız yapısıda buna uygun gibi duruyor.
İki görüş böyle .
Bana göre de tırnaklı iğne kullanmak ve balığı kıyıya aldıktan sonra da uygun methodlarla iğneyi balığa zarar vermeden çıkarmak daha doğru.
Balık kıyıya alınmadan yaşanabilecek köstek kopmalarında ise , tam mekanizmasını bilmesem de ( en azından turna da çok gördüm) balığın bu iğneyi ağzından atabildiğini düşünüyorum. Belki de yakaladığımız balıklarda ağzında iğne olanına çok az rastlamamız buna bir delil olabilir.

baba eğer yanlış bilgi almadıysam yada duyduğumu yanlış anlamadıysam sazan ağzında kalan kancayı salgıladığı özel bir serum tabir edilen sıvıyla ağzında kalan kancanın vucuduna zarar vermeyecek tarzda bir oksitlenmesini sağlayarak vücudundan atmasını sağladığını duymuştum ha dediğim gibi yanlış duyum yada duyumu yanlış algılama olduysa bilemem

Cengiz AKAR
09-06-11, 21:37
[/COLOR]

baba eğer yanlış bilgi almadıysam yada duyduğumu yanlış anlamadıysam sazan ağzında kalan kancayı salgıladığı özel bir serum tabir edilen sıvıyla ağzında kalan kancanın vucuduna zarar vermeyecek tarzda bir oksitlenmesini sağlayarak vücudundan atmasını sağladığını duymuştum ha dediğim gibi yanlış duyum yada duyumu yanlış algılama olduysa bilemem

Orhan bu sene 3.cü ayda tuttuğumuz bir balığın ağzında önceden kopardığı takım vardı. takımın üzerindeki kurşundan kime ait olduğunu saptadık(özel kurşun kendisi döküyor) telefonla yaptığımız konuşmada; öyle bir takımı geçen sene temmuz sonunda iri bir balığın oğlunun oltasını koparttığını, fakat oğlunun bize inanmadığını, takımı kendisine vermemizi istediğini bildirdi. takımı iade ettiğimizde O'da çok şaşırdı Çünki balık ağzındaki iğne ucundaki kurşunla yaklaşık 8 ay yaşamını sürdürebilmiş ve saplanan iğnede en ufak çürüme oluşmamıştı
Bu sitedeki birçok arkadaş benim gittiğim göle herhafta giden İzzet abiyi tanır. takım ona aitti

Bigcarp64
09-06-11, 21:50
doğrudur abi şimdi dediğim gibi herkesin her dediğine de inanılmıyor malum ama şimdi aklıma gelen bir eee ne denır neyse eskiden kullandığımız mustad kancalar vardıya hani çapraz olan dövmeler onlarda bu çürümeler oluyordu demekki imal edildiği metaryeldenn kaynaklanıyor bu durum bu arada verdiğin örnek için teşekkürler usta

bmc67
10-06-11, 18:54
Orhan bu sene 3.cü ayda tuttuğumuz bir balığın ağzında önceden kopardığı takım vardı. takımın üzerindeki kurşundan kime ait olduğunu saptadık(özel kurşun kendisi döküyor) telefonla yaptığımız konuşmada; öyle bir takımı geçen sene temmuz sonunda iri bir balığın oğlunun oltasını koparttığını, fakat oğlunun bize inanmadığını, takımı kendisine vermemizi istediğini bildirdi. takımı iade ettiğimizde O'da çok şaşırdı Çünki balık ağzındaki iğne ucundaki kurşunla yaklaşık 8 ay yaşamını sürdürebilmiş ve saplanan iğnede en ufak çürüme oluşmamıştı
Bu sitedeki birçok arkadaş benim gittiğim göle herhafta giden İzzet abiyi tanır. takım ona aitti

Cengiz balığın ağzındaki iğnelerin akıbeti konusunda neler olduğu hakkında ciddi bir araştırma var mı bakmak lazım hakikaten. ben bir araştırayım. Verdiğin örnek nadiren rastlanan bir olay mı yoksa, sıklıkla öyle mi oluyor bilmek lazım.
Böyle bir araştırmaya rastlayan arkadaş paylaşırsa çok iyi olur.

Cengiz AKAR
10-06-11, 22:21
Bahadır abi ben yürümeye başlamadan balık tutmaya başladım ve kendimi bildim bileli her fırsatta balıktayım. fakat benim başıma böylesi olay üç defa geldi
Kısacası nadiren olur diye tabir edebiliriz

caRP.DEL!S!
29-06-11, 10:33
igne dügümleri , fırdöndü dügümlerini kapamak için kullanılan makaronu nerde bulabiliriz ?

carp 34
29-06-11, 10:54
Karaköy'de Selanik pasajının arka kapısının çıkışında ufak bir dükkanda bulabilirsin.

reos_mow
29-06-11, 14:24
igne dügümleri , fırdöndü dügümlerini kapamak için kullanılan makaronu nerde bulabiliriz ?

Arada istocta gezinmeyi dene ;)

toledo-r
29-06-11, 14:31
igne dügümleri , fırdöndü dügümlerini kapamak için kullanılan makaronu nerde bulabiliriz ?
Makaronu esas bobınajcılar ve elektrikçiler kullanır.Çok çeşitli boyları mevcut istoçta bır ıkı dukkanda daha var.

caRP.DEL!S!
29-06-11, 15:08
anadolu yakasında bulamazmıyım acaba?

SABRİ BOBİÇ
29-06-11, 20:02
igne dügümleri , fırdöndü dügümlerini kapamak için kullanılan makaronu nerde bulabiliriz ?
buradan satın alabilirsin erol
http://www.sipahiler.com/KORDA-SILICONE-TUBING-07MM-03MM-pid-3934.html

caRP.DEL!S!
30-06-11, 08:19
sabri abi bi sorum olcak sana bunu kullanırken ısıtıyomusunz yoksa kaynar suylamı yapıyorsunuz? tam olarak bilmiyorum bunu abi..

toledo-r
30-06-11, 08:56
sabri abi bi sorum olcak sana bunu kullanırken ısıtıyomusunz yoksa kaynar suylamı yapıyorsunuz? tam olarak bilmiyorum bunu abi..

Isı ıle daralan makarondur dedık.Isı gorunce kendını buzuyor.Çakmak ilede yapabılırsın havya ılede yapabılırsın yeterkı ısı gorsun.Belli bir sevıyeye kadar sıcaklıga yanmadan dayanabılıyor.Soyle yapa kucuk bır parcayı elıne al ve uzerıne cakmak tut nasıl uygulayacagını anlarsın cok basıttır.

FoxCarp
30-06-11, 10:03
Cakmak kullanmanizi tavsiye etmiyorum. Dis boru yanmasa dahi icindeki ip ciddi bir sekilde zarar gorebilir.

caRP.DEL!S!
30-06-11, 10:11
erdinç abi sen nasıl kullanıyosun bu makronu anlartırmısın bi? kaynar suylada oluyor diye duydum ancak kaynar su misinaya zarar verirmi vermezmi tam bilemiyorum

CarpManiac
30-06-11, 10:41
erdinç abi sen nasıl kullanıyosun bu makronu anlartırmısın bi? kaynar suylada oluyor diye duydum ancak kaynar su misinaya zarar verirmi vermezmi tam bilemiyorumKaynar suda yeteri kadar büzülmüyor.Buhar en iyisi.Ketılda yada çaydanlıkta yapabilirsin.

http://www.foxint.com/uploads/bottom/bottom-pic-09.jpg

caRP.DEL!S!
30-06-11, 10:49
saol ilhan abi çok açıklayıcı oldu teşekkürler..

SABRİ BOBİÇ
30-06-11, 23:19
sabri abi bi sorum olcak sana bunu kullanırken ısıtıyomusunz yoksa kaynar suylamı yapıyorsunuz? tam olarak bilmiyorum bunu abi..

daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu

http://www.foxint.com/uploads/bottom/bottom-pic-09.jpg

caRP.DEL!S!
04-07-11, 12:30
sabri abi bu şekilde sadece braide mi uygulama yapabiliriz yoksa misinayla montaj yapıldıgındada , bu sistemi kullanmamız durumunda misina ısıdan zarar görürmü? ben genelde misina kullanmayı tercih ediyorum braid veya misina fark edermi ? yani buhar misinaya zarar verirmi ?

savasciruh
15-03-12, 23:08
herkeze herhaba.. ustalardan kullandıkları ya da tavsiye ettikleri iğneler hakkında bilgi istiyorum.. model marka olursa internetten inceleme imkanımız olur.

mt1971
16-03-12, 17:54
ineler süper

savasciruh
22-03-12, 21:01
hangi iğne super ? markası modeli nedir?

ustalardan kullandıkları iğne modellerini kaç numara iğne kullandıklarını paylaşırsa memnun oluruz?

CarpManiac
22-03-12, 22:34
hangi iğne super ? markası modeli nedir?

ustalardan kullandıkları iğne modellerini kaç numara iğne kullandıklarını paylaşırsa memnun oluruz?2-4-6 numara.
Korda ,Fox,Gamakatsu,Hayabusa,K-karp,Fudo vs. fiyatı şekli, sağlamlığı aklına yatanı al dene kullan.
Super olanı bu:)

http://g1203.hizliresim.com/v/q/3rrgk.jpg

oktay
23-03-12, 21:06
Korda kullanmadım sağlamlıkta 1fox , 2owner, 3hayabusa .........benim gibi şekile düşkünsen K-karp(incedir ama kalitelidir),fox, carp zom ,balzer'ın sazan igneleri mevcut . Üstadlara bir sıkıntımı söyleyeyim K-karp , fox iğnelerin bir çok modelini bulamıyorum internette satışa başlamasıyla bitmesi bir oluyor; ithalatçı firmalar mayıs gibi geleceğini söylediler dört gözle bekliyorum.favorimi yazmadan geçemeyeceğim K-karp 8353

savasciruh
25-03-12, 18:38
Alıntı:
savasciruh tarafından gönderildi
hangi iğne super ? markası modeli nedir?

ustalardan kullandıkları iğne modellerini kaç numara iğne kullandıklarını paylaşırsa memnun oluruz?
2-4-6 numara.
Korda ,Fox,Gamakatsu,Hayabusa,K-karp,Fudo vs. fiyatı şekli, sağlamlığı aklına yatanı al dene kullan.
Super olanı bu


saol ilhan usta. bunlar güzel sazan iğneleri. korda benide cezbediyor ama bu resimdeki de çok güzelmiş. diğer ustalarımızın kullandığı daha değişik iğneler var ise bizimle paylaşırsa memnun olur böylelikle tum carptr ailesi bilgilenmiş olur..

savasciruh
25-03-12, 18:43
oktay usta saol . owner kullandım geçen sene çok memnun dum. sağlam ve esteteik üsttan halkalı 1 numara. çok memnun kaldım. daha önce bir klasik olan mustad kullanıyordum.

kral-ozcan
25-03-12, 18:50
oktay usta saol . owner kullandım geçen sene çok memnun dum. sağlam ve esteteik üsttan halkalı 1 numara. çok memnun kaldım. daha önce bir klasik olan mustad kullanıyordum.
Cihat abi gamakatsu ve owner da kullandım ama fudo ıseama nın onlardan aşagı kalır yanı yok.Gecen sezon genelde fudo kullandım ve keskınlıgı saglamlıgı bana gore iyi.;).

savasciruh
25-03-12, 21:38
merhaba özcan . ailece balıkçı bir ailenin ferdi olarak güzel tavsiyeler. dün akşam fudao inceledim ama ben pek beğenmedim. şahsi fikrimdir. tercihim owner olurdu. ben daha uzmanca kanca mesela korda gibi pek bilinmeyen ama sazan için iyi iğneler bakıyorum.

frt14
24-06-12, 11:16
merhaba sınavlarımın bitmesiyle birlikte bende sazan sezonunu açıyorum . hem ekonomik hemde iyi bir iğne alıcam sizce hangi iğne markasını önerirsiniz?

ESANZA
18-07-12, 09:31
merhaba sınavlarımın bitmesiyle birlikte bende sazan sezonunu açıyorum . hem ekonomik hemde iyi bir iğne alıcam sizce hangi iğne markasını önerirsiniz?

http://www.avpazarim.net/_A3-340-mustad-igne-corn-10.htm

ömer tan
25-07-12, 14:31
Peki delikli ve düz arasında performans farkı nedir?Genelde deliklilerin tercih edildiğini görüyorum.Bir de renk olarak bronz ve kahve mi tercih edilmeli genel olarak?

ragıp
25-07-12, 20:58
Peki delikli ve düz arasında performans farkı nedir?Genelde deliklilerin tercih edildiğini görüyorum.Bir de renk olarak bronz ve kahve mi tercih edilmeli genel olarak?

Bu forumda nerdeyse hemen hemen herkes delikli iğne kullanmaktadır.Bunun da tek sebebi "saç montaj" hair rig ,düğümsüz düğüm yapmak içindir.Hir rig ile ilgili konular forumda mevcuttur.Renk olarak avlağa göre tercihler yapabilirsiniz.Yosunlu ve otluk yerlerde yeşil,kil-çamur-bataklık bölgelerde teflon ve grimsi renkler veya siyah tercihiniz olabilir ,bronz ve metal renk iğneleri kullanmamaya gayret ediniz...

ömer tan
30-07-12, 13:33
Ragıp Bey düğümsüz düğümü her montaj için kullanabilirmiyiz? Siteden şekline baktım kolay bir montaj gibi görünüyor.

murat gürler
30-07-12, 17:19
ignen keskin olması yeder

ESANZA
30-07-12, 20:38
ignen keskin olması yeder

+1
İğne önce keskin olcak.

Geçen gün Fudo 2600 12 numara beyaz iğne denedim. Şeklindenmi nedendir, çok memnun kaldım. Diğer iğnelerle pek balık alamazken o iğnede çoğu vuruşu aldık. (şamandıralı sazan takımı)

ragıp
30-07-12, 20:41
Ragıp Bey düğümsüz düğümü her montaj için kullanabilirmiyiz? Siteden şekline baktım kolay bir montaj gibi görünüyor.

düğümsüz düğüm sadece bir düğüm şekli olup "hair rig" -"saç düğüm" için kullanılır.Yani iğnenin dışında kullanacağınız yemi monte etmek için.Bundan sonrasına montaj denir.Montajlar yine forumda mevcut olup var olanları kullanabilir avlağa ve kullanacağınız yeme göre uyarlayabilirsiniz.Sonuç olarak "düğümsüz düğüm" bir düğüm şeklidir,iğneye uygulanan "hair rig" -"saç donanımı" için uygulanır,sazan iğnelerindeki delik bu amaçlı olup ,dilediğiniz montaj için uygulayabilirsiniz...

CARPOLİS
31-10-12, 20:57
ben mustad 505 kullanıyorum. Sizce yanlışmı yapıyorum.

ESANZA
07-10-14, 15:14
Kullandığım yeme göre değişen favori 3 iğnem.
http://i.hizliresim.com/4RMoEA.jpg
http://i.hizliresim.com/kYWzqq.jpg

http://i.hizliresim.com/MlvGNM.jpg

http://i.hizliresim.com/66XW7l.jpg

http://i.hizliresim.com/02B6PY.jpg

arslantunc
07-10-14, 22:20
Japonlar bu işi biliyorr..

muhammet
13-01-15, 20:46
yeni sezonda kulanacağım iğneler fox arma teflon sssp no 6 bu ürünü kulanan arkadaşlar yorumlarinizi bekliyorum.

kilicher
16-01-15, 13:52
FUDO 280 SLIDER CARP LONG SHANK iki sezondur kullanıyorum. gerek f/p gerek kalite olarak çok üstün bir iğne. tavsiye olunur...