Tüm Versiyonu (Orjinalini) Göster : 3 ü alabalık olmak üzere 4 yeni balık türü keşfedildi


Tarık Ersal
29-11-12, 12:11
RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut TURAN ve araştırma ekibi tarafından dünya faunası için 3 ü alabalık olmak üzere 4 yeni balık türü keşfedildi.

KAYNAK: http://haber.rize.edu.tr/?p=7142

DOÇ. DR. DAVUT TURAN VE ARAŞTIRMA EKİBİNİN YENİ KEŞFİ

Basın Yayın, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 28 Kasım 2012 09:00

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut TURAN ve araştırma ekibi tarafından dünya faunası için 3 ü alabalık olmak üzere 4 yeni balık türü keşfedildi.

Doç. Dr. Davut TURAN, Dr. Maurice KOTTELAT ve Doç. Dr. Semih ENGİN in bilimsel çalışmaları neticesinde Türkiye de bulunan ancak bu güne kadar dünya bilim literatürüne girmemiş 3 alabalık türü ortaya çıkartılırken, Doç. Dr. Davut TURAN, Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ, Dr. Vera LUSKOVA ve Jan MENDEL den oluşan diğer bir araştırma ekibi de yeni bir sazan türü keşfetti.
Yeni türler, Salmo chilo, Salmo labecula, Salmo opimus ve Gobio sakaryaensis olarak isimlendirildi. Alabalıklar isimlendirilirken en karakteristik özellikleri dikkate alındı.

chilo = dudaklı
labecula=Mürekkep benekli
opimus= şişman
Sazan balığı ise ilk tespit edildiği bölge olan Sakarya Nehri ne atfedildi.

Salmo chilo: Ceyhan Nehri nin bir kolu olan Akdere de tespit edilen Salmo chilo türü Türkiye ve yakın havzalarda dağılım gösteren alabalıklardan. Başının üst tarafının oldukça dışbükey, burnunun küt, ağzının belirgin subterminal ve erkek bireylerinin alt dudağının belirgin bir şekilde etli olması ile ayrılır. Özellikle erkek bireylerde alt çenenin etli dudaklara sahip olması, bu türü dünyadaki bütün alabalıklardan ayırır.

http://i49.tinypic.com/ek1cw0.jpg

Salmo labecula: Ceyhan Nehri nin bir kolu olan Ecemiş Çayında ve Köprüçayına dökülen Kartoz ve Zindan Çaylarında tespit edilen bu tür. 70 mm. den büyük bireylerde kırmızı beneklerinin olmaması bunun yanı sıra vücudun yanlarında birçok siyah beneğin bulunması ile kolaylıkla ayırt edilir.

http://i48.tinypic.com/149qp1.jpg

Salmo opimus: Ceyhan Nehrinin kolları olan Tekir, Fırnız ve Göçüksu Çaylarının yanı sıra bir sahil drenajı olan Alara Çayında da tespit edilen bu türün en karakteristik özelliği. 170 mm. den büyük bireylerde predorsal bölgenin (sırt yüzgecinin önünde kalan kısım) belirgin bir şekilde dışbükey olmasıdır.

http://i50.tinypic.com/2nv81lw.jpg

Sakarya Nehrinde keşfedilen ve fotoğraf altına ismi yanlış yazılmış olan Sazan Türü Gobio sakaryaensis.

http://i48.tinypic.com/70vnme.jpg

Tarık Ersal
29-11-12, 12:13
HES ler, çiftlikler, ilgisizlik ve en önemlisi DENETİMSİZLİK uğruna ya Rab ne endemik türler yok oluyor. :mad:

Akdere, Ecemiş Çayı, Kartoz Çayı, Zindan Çayı, Tekir Çayı, Fırnız Çayı, Göçüksu Çayı ve Alara Çayı.

Bunların hemen hemen tamamını biliyoruz ve hatta çoğunda da avlandık.
Her biri birinci sınıf içme suyu kaynağı.
Her birinin üzerinde gerçek anlamda denetlenmeyen ya HES ya da alabalık çiftlikleri var. Hatta bazılarında her ikisi de mevcut.

Ecemiş Cayı daha geçen sene, tam da bu zamanlarda akarsu islah çalışması yapılıyor diye dozerlerle girilerek tahrip edildi.

Diğer her çayın benzer bir hikayesi var.

Bir yandan da bu akarsularımızda yeni türler keşfediliyor. :D
Bu güne kadar acımasızca tahrip edilegelen bu kaynaklar acaba bu keşifler sayesinde olsun sırtındaki kenelerden arındırılabilecek mi?

Keşfeden bilim adamlarımızın ellerine sağlık.
Keşke fırsat bulabilsem de çantacılıklarını olsun yapabilsem.
Keşkelerle geçiyor ömrümüz.

Bir diğer yandan da diyorum ki, devlet eliyle doğal ortamdan alınıp, çiftlik ortamında, sağılarak, insan eliyle üretildikten sonra yine orijini olan kaynağına salınan doğal türlerimiz eğer alındıkları kaynaklara salınmazsa.

Başka kaynaklara salınanlar olur da bu türlerin de salınan kaynakta var olanlarla çiftleşen melezleri ortaya çıkarsa.

Acaba onlar da yeni birer tür olarak keşfedilmeyi gerektirir mi?
Benim yaptığıma şom ağızlılık deniyor. Biliyorum. Ama düşünmeden de edemiyorum.:confused: